malmo.studentbostad-sverige.se: Studentbostad i John Ericssons väg

Studentbostad i John Ericssons väg

Utmed Pildammsparken i Västra Innerstaden går John Ericssons väg. Vägen går igenom ett flertal bostadsområden. Här finns många bostadsrätter i olika storlek i mindre höghus. Vägen löper ända från rondellen där Pildammsvägen och Ystadsvägen möts, vidare i riktning mot centrala Malmö till Erikslustvägen. I Pildammsparken som ligger precis intill vägen finns mycket grönområden med plats för lek och sommaraktiviteter. Parken lockar även många i Malmö varje år som kommer för att besöka Pildammsteatern, Restaurang Margaterapaviljongen eller dammarna belägna mitt i denna vackra park.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png